İaijutsu ile iaido arasında ne fark vardır sorusu yeni başlayan çoğu öğrencinin kafasını karıştırmaktadır. İlk olarak kendo, iaido, aikido, jodo gibi modern sanatlardaki "do" karakteri yol anlamına gelmektedir ve yapılan sanatın asıl amacının savaş sanatından çok kişisel ve bedensel gelişime yönelik bir spor olma durumunu belirtmektedir. İaijutsu, kenjutsu, jojutsu yada Suio Ryuda kullanıldığı hali ile iaijutsu, kenpo ve joho daha çok savaş alanında pratik kullanıma ve hayatta kalmaya yönelik tekniklere odaklanır. jutsu ya da ho karakterlerini genellikle modernleşme öncesinde ortaya çıkan ve koryu adı verilen geleneksel savaş sanatı okulları kullanır. bu bağlamda muso shinden ryu, seitei iai, toho iai gibi modern dönemde ortaya çıkan iaido stillerinden geleneksel stilleri ayırmak için iaijutsu terimini kullanmak daha doğru olur. Dojomuzda geleneksel iaijutsu stili olarak Suio Ryu stili temel alınarak çalışılmaktadır. Suio Ryu iaijutsunun modern iaido stillerinden çeşitli farklılıkları vardır. En basit örnek olarak Suio Ryu iaijutsu'da rakibin her zaman samuray zırhı giydiği varsayılır ve tüm kesişler samuray zırhının açık verdiği zayıf noktalara yapılırken modern stillerde bu durum yoktur. Yine Suio Ryu iaijutsunun tüm kataları tekniklerin daha gerçekçi bir şekilde anlaşılabilmesi için eşli olarak çalışılabilirken modern iaidoda eşli çalışma yoktur, amaç sportif ve gelişimsel olduğu için yapılan katanın şeklen güzel olması yeterlidir. İaido katalarında her hareket, adım, hatta kııcın tutulacağı açı gibi tüm detayların her uygulamacı için standart olması beklenirken iaijutsuda her kata yapan kişinin kendi vücut yapısı, yaşı ve karşısındaki rakip ve içinde bulunulan duruma göre değişerek yapılır. Bu bağlamda çok daha esnek br sanattır.